KARDİYOLOJİ

Hastanemizde uygulanan invaziv kardiyolojik işlemlerden; koroner anjiyografi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti ve stent uygulamaları, geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları yapılmaktadır.

Kalp kasını belirleyen koroner damarlar tıkanıklığı çok sık rastlanan bir hastalıktır. Bu tıkanma kendini değişik biçimlerde gösterir. Bu hastalığın tanı ve tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. İnvaziv yöntem koroner anjiyografidir.

Doktorlarımız

Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?