KARDİYOLOJİ

Hastanemizde uygulanan invaziv kardiyolojik işlemlerden; koroner anjiyografi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti ve stent uygulamaları, geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları yapılmaktadır.

Kalp kasını belirleyen koroner damarlar tıkanıklığı çok sık rastlanan bir hastalıktır. Bu tıkanma kendini değişik biçimlerde gösterir. Bu hastalığın tanı ve tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. İnvaziv yöntem koroner anjiyografidir.

ANJİYOGRAFİ

Anjiyografi Kalp, beyin ve iç organları besleyen damarların görüntülenebilmektedir. Bu yöntem ile damar hastalıkları, damarlardaki darlıklar ve genişlemeler tespit ve tedavi edilebilmektedir.

Anjiyografik İşlemler

  • Kol ve bacak damarlarının görüntülenmesi,
  • Karın içi organ damarlarının görüntülenmesi
  • Beyin damarlarının görüntülenmesi
  • Akciğer damarlarının görüntülenmesi
  • Kalp damarlarının görüntülenmesi

RİTİM BOZUKLUĞU TEDAVİSİ (ABLASYON)

Ablasyon, kalpteki ritim bozukluklarının giderilmesini sağlayan bir işlemdir. Ablasyon yönteminin en önemli avantajı aritmiye neden olan sorunlu bölgenin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Operasyondan sonra 1 gün içinde hasta günlük hayata dönebilmektedir. Ablasyon sonrası ritim bozukluğu olan hastaları çoğu ilaç kullanmasına gerek kalmamaktadır.

Doktorlarımız

Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner