ANJİYO

anjiyo_detay

ANJİYO HAKKINDA

Kalp Anjiyografisi Nedir?

• Kalp damarlarını en detaylı ve en doğru olarak görüntülemenin yolu kalp anjiografisidir.

• Kalp anjiyografisi tedavi değil, tanı (teşhis) yöntemidir. Kalp boşluklarının ve kalpteki atardamarlarının (koroner arter) kontrast madde (bir çeşit tıbbi boya maddesi) verilmesi sırasında görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak hareketli film çekilmesi esasına dayanır.

• Kalp anjiyografisi, anjiyografi cihazının ve eğitimli ve deneyimli doktor ile sağlık personelinin bulunduğu laboratuarlarda yapılır.

• Koroner anjiyografi kesinlikle bir ameliyat değildir. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

• Kalp anjiyografisi ile elde edilen veriler, tedavinin yönlendirilmesinde çok kıymetlidir ve çoğu hastada tedavi stratejisinin seçimi için temel belirleyici olmaktadır. Günümüzdeki teknolojik koşullar ve bilgi birikimi sayesinde, adı geçen işlemlerin başarı oranı yüzde 99’un üzerindedir.

• Kalp hastalıklarının tanısı için yapılan en önemli işlemlerden biridir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda anjiografi tedavi amaçlı olarak da kullanılır.

Kalp Anjiografisi Hangi Durumlarda Yapılır?

• Yoğun risk faktörlerin varlığında kalp damar hastalığı düşündüren göğüs ağrısı (angina pectoris) varlığında,

• Kalp krizi geçiren hastalarda,

• Kalp krizi sonrası yapılan tetkiklerde (efor testi, talyum sintigrafisi, tomografik anjiyografi)  problem görülen hastalarda,

• Anjiyoplasti ve stent takılmış veya bypass ameliyatı olmuş hastalarda tekrar göğüs ağrısının ortaya çıkması durumunda,

• Kalp damarları dışında başka bir nedenden dolayı kalp ameliyatı (kapak hastalığı gibi) veya kalp dışı bir ameliyat olacaklar belli bir yaşın üzerinde ise,

• Belli bir neden yokken ciddi ölümcül ritim bozukluğu olan hastalarda (VT – VF)

• Belli bir neden yok iken kalp yetmezliği olan hastalarda,

• Risk faktörlerinin varlığında damar hastalığı olduğunu düşündüren testlerin anormal çıkması halinde (şikayeti olmasa bile),

• Kalp krizinin tipine göre hemen veya tedavi sonrası kalp damarlarını değerlendirme amaçlı,

• Şeker hastalarında; kalp damar hastalıklarında sıklıkla görülebilen göğüs ağrısının olmayabileceği, yaşlılarda ise kalp damar hastalığında, göğüs ağrısı yerine, boyun, sırt, karın hatta diş ağrısının bile olabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak;

• Kalp anjiografisi kararı; doktorunuz tarafından şikayetleriniz ve risk faktörleriniz, değerlendirildikten sonra verilen bir karardır.

Kalbi Besleyen Atardamarlar Neden Önemlidir?

• Bu damarlar tıkandığı zaman (miyokart infarktüsü veya kalp krizi) kanlandırdıkları kalp bölgelerinde harabiyet ve buna bağlı kasılma bozuklukları oluşur.

• Kalbi besleyen bu damarların açık kalması son derece önemlidir. Ateroskleroz (Koroner arter hastalığı) dediğimiz hastalıkta bu damarlarda plak dediğimiz yapılar oluşur ve bunlar zamanla ilerleyip darlık ve tıkanıklıklara yol açarak kalp kasının beslenmesinin bozulmasına ve dolayısıyla ciddi problemlere neden olabilirler.

Kalp Anjiyografi Nasıl Yapılır?

• Kalp anjiyografi öncesi 4 saat kadar aç kalınması gereklidir (kullanılan ilaçlar çok az miktarda su ile alınabilir). Gerektiğinde sakinleştirici bir ilaç uygulanabilir.

• Kalp anjiyografisinde kalp damarlarına ulaşmak için son yıllarda en çok el bileği atardamarı  ya da daha önceden sık kullanılan sağ kasık atardamarı kullanılır. Bunun için burası küçük ince bir iğne ile uyuşturulur ve damar içine daha sonra çıkarılmak üzere bir plastik kılıf yerleştirilir. Bu işlem sırasında hasta bazen hafif bir sızı duyabilir.

• Hastanın tüm işlem süresi boyunca duyduğu sıkıntı budur. Bundan sonraki bölümde hasta herhangi bir şey hissetmez. Daha sonra, adına kateter denilen yaklaşık 2 mm çapında içi boş borucuklar, plastik kılıf yolu ile kalbin damarlarının ağızlarına yerleştirilir ve bu borucuklardan damarları röntgen altında görünür hale getiren özel bir madde (kontrast madde) verilir ve değişik açılardan damarların görüntüleri alınır. Bu işlem 20-30 dakika kadar sürer.

• İşlem tamamlandıktan sonra giriş yerine yerleştirilen plastik kılıf çıkarılır ve 10 dakika süre ile bu bölgeye baskı yapılır. Kanamanın durduğu görüldükten sonra sıkı bir bandaj ile kapatılır. Bilekten anjiyolarda gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasta kalkabilir ve dolaşabilir. Kasıktan yapılan anjiyografilerde kasık bölgesine ağırlık (kum torbası) konur ve 6 saat kadar hasta yatmak zorundadır.

• Kalp anjiyografisinden sonra doktor sonuç hakkında ve tedavi konusunda hastayı bilgilendirir ve anjiyografi raporu verilir. İşlem sonrası doktorun uygun görmesine göre, çoğunlukla aynı gün veya ertesi gün eve gidilebilir.

• Hastaneden ayrıldıktan sonra 24 saat süre ile işlemin yapıldığı bölgeyi zorlamamanız önerilir.

• 24 saat sonra işlem yerindeki bandı çıkarabilir, banyo yapılabilir. Girişim yerinde, bazen kanın deri altına sızmasıyla morluklar olabilir. Bunlar önemli değildir. Morlukların tamamen geçmesi bir kaç hafta sürebilir. Ancak işlem yerinde kanama, şiddetli ağrı, ani şişlik olursa hemen hastaneye gidilmelidir.

Kalp Anjiografi Sonucu Nasıl Değerlendirilir ?

• İşlem sırasında yapılan kayıtlar kardiolog tarafından değerlendirilir ve hastanın ne tip bir tedaviye ihtiyacı olduğu belirlenir.

• Hastalık bulunan bireylerin ise büyük bölümünde ilaç tedavisi ve/veya girişimsel tedavi (balon+stent tedavisi vb.) gerekir.

• Cerrahi tedavi hala önemini korumaktadır ancak girişimsel kardiolojideki gelişmeler yıllar içerisinde bu tedavinin sıklığını oldukça azaltmıştır.

GALERİ

anjiyo_detay
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner