1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Özel Egekent
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, akciğer kanseri ve akciğer kanseri
tedavisindeki kemoterapisiz uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Dünyada akciğer kanseri, erkeklerde prostat ve kadınlarda meme kanserinden sonra en sık
görülen kanser türü olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, aynı
zamanda akciğer kanserinin kansere bağlı ölümlerin en yaygın sebebi olduğundan bahsetti.
Genel olarak akciğer kanserinin küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olmak üzere iki ana alt tipi
olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Nail Özhan, “Akciğer kanserinin en önemli nedeninin tütün ve
tütün kullanımı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra radyasyon, arsenik, krom ve nikel gibi
mesleki maruziyetler ve hava kirliliği de akciğer kanseri nedenleri arasında sayılmaktadır”
dedi.
Kemoterapisiz Tedavi Yöntemi İmmünoterapi ve Akıllı İlaçlar
Önceki yıllarda, ileri evre metastaz yapmış akciğer kanserinin tek tedavisi kemoterapi olduğu
ve o yıllarda kemoterapi tedavileri ile önemli kazanımlar sağlanarak hastaların yaşam süreleri
uzatılabildiğinden bahseden Uzm. Dr. Nail Özhan, bu tedavide sonrasında gelişen dirençlerin
tedaviyi kısıtladığını ve kemoterapinin kendine has yan etkileri ile hastaların hayat
kalitelerinin bozulabildiğini söyledi. Son yıllarda bu alandaki gelişmelere de değinen Uzm. Dr.
Özhan, bu alanda kaydedilen ciddi gelişmeler ile immünoterapi başta olmak üzere akıllı
ilaçlar gibi hedefe yönelik birçok tedavi seçeneğinin mevcut olduğu ve bu tedaviler ile çok
daha başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Uygun hastalarda özellikle immünoterapi tedavisi ile uzun yıllar süren ve hatta kalıcı hale de
gelebilen sonuçlar elde edildiğini söyleyen Uzm. Dr. Özhan, akıllı haplar ile hastanın
hastaneye gelmeden evde kendi ilacını kullanarak tedavisine devam edebildiğini ekledi.
Bireyselleştirilmiş Tedavi Onkolojinin Başarısını Arttırıyor
Bireyselleştirilmiş tedavinin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Özhan, “Akciğer kanserinde en
önemli husus, uygun tedaviyi uygun hasta ile buluşturmaktır. Hastanın tedaviye
uygunluğunun anlaşılabilmesi için de moleküler genetik analizlerin tedavi öncesi yapılması
zorunludur.”

Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner