Bölümler

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ACİL SERVİS

Hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu anlarda profesyonellik daha da önem kazanır. Acil Ünitemiz, uzman sağlık kadrosu ile ihtiyaç duyulan her an müdahale, pansuman, alçı, enjeksiyon ve yataklı müşahede bölümlerinde hizmet veriyor. Ayrıca kaza sonrasında her türlü yaralanma, düşme, yanık, bayılma, kanama, ateş, solunum güçlüğü, kalp krizi, zehirlenme ile ilgili her türlü acil müdahaleler yapılıyor, gerektiğinde acil ameliyatlar tam teşekküllü acil ekibimiz tarafından hızla gerçekleştiriliyor.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü hastaya anestezi verilmeden ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Toplumda genellikle beslenme bir hastalık oluşması durumunda dikkat edilecek bir kavram olarak görülmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir. Bu yüzden beslenme ve diyet üzerine kapsamlı hastalıklarda bireye özgü diyet programları ve beslenme eğitimleri konularında hizmet verilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) polikliniği  beyin tümörleri, beyin damar rahatsızlıkları, bel ve boyun fıtıkları, omurga ve omurilik hastalıkları gibi konularda teşhis, tedavi ve cerrahi girişimlere karar verildiği ve yapılabildiği tıbbi branştır.

Hastanemizde yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Ameliyatları; Bel ve Boyun Fıtığı, El Bileğinde Sinir Sıkışması ve Diğer Sinir Sıkışması, Beyin Tümörleri ve Beyin Kanamalarına Yönelik Ameliyatlar, Doğumsal Deformitelerde Beyinde Su Toplanmasına Yönelik Ameliyatları, Kafa Travmalarına ve Omurga Travmalarına Yönelik Ameliyatları gerçekleştirmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ÇOCUK HASTALIKLARI

Hastanemizde rutin sağlam çocuk takibi, poliklinik ve tüm aşılama hizmetlerinin yanı sıra, yataklı tedavi yapılmaktadır. Erken-düşük tartılı doğan bebeklerin, yeni doğanların küvöz bakımı yapılmakta, sarılıklı bebeklere fototerapi uygulanabilmektedir. Yoğun bakım biriminde solunum problemi olan bebek ve çocuklarda yapay solunum desteği sağlayabilecek cihazlarımız bulunmaktadır. Yaşamsal bulgular (kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu, damar basıncı, vb.) invaziv veya noninvaziv monitörlerle sürekli izlenebilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

GASTROENTEROLOJİ

Poliklinik hizmeti yanı sıra endoskopi dalında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır. Diyagnostik amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kalın barsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

GENEL CERRAHİ

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir tıbbi branştır.

Güçlü kadrosu, kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik deneyim ve bilgi birikimi, bilimselliği ileri teknoloji ile birleştiren donanımı ve altyapısı, hastaya özel yenilikçi ileri tekniklerin kullanıldığı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarında hizmet olanaklarına sahiptir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

İÇ HASTALIKLARI

Hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek İç Hastalıkları Bölümü’nün temel prensibidir. İç Hastalıkları Bölümü, diyabet, tansiyon, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi problemleri, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, hormon hastalıkları ve obezite gibi problemlerde ilk olarak başvurulan bölümdür. Ayrıntılı fizik muayene ve hasta öyküsü doğrultusunda gerekli tahlil, tetkik ve incelemeler yapılarak gerekli değerlendirmeler ve multidisipliner yaklaşımlar sayesinde hasta için en uygun tedavi planı çizilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve doğum bölümünde her türlü poliklinik hizmet verilmektedir. Muayeneler USG kontrolünde yapılmakta, Smear ve kültür tahlilleri anında alınabilmektedir. Küçük müdahaleler poliklinikte yapılabilmekte ancak anestezi gereken durumda ve tıbbi tahliyeler ameliyathanede anestezi doktoru tarafından genel anestezi verilerek yapılabilmektedir. Doğum fetus sürekli monitörize edilerek kendi uzman hekimlerimizce 24 saat süresince gerçekleştirilebilmekte, operasyon gereken durumlara anında müdahale edilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Kalp cerrahisinde modern tedavi ilkeleri; hızlı ve sorunsuz bir iyileşme, kişinin yaşantısına kısa zamanda geri dönmesi ve yaşam kalitesinin artması gibi temeller üzerinde şekillenir. Hızlı rehabilitasyon ile iyileşmeniz çabuk olur ve hastanede kalmak zorunda olduğunuz süre azalır. Bütün bunların sağlanması alanında uzman ve tecrübeli cerrahlar ve ekip gereklidir. Özel Egekent Hastanesinde modern tıbbın gereklerine uygun şekilde ameliyat olacağınıza emin olabilirsiniz. Konusunda kendisini kanıtlamış hastanemiz, kalbinde sorun olduğunu düşünen tüm hastalarımızı kabul etmeye her zaman hazırdır.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

KARDİYOLOJİ

Hastanemizde uygulanan invaziv kardiyolojik işlemlerden; koroner anjiyografi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti ve stent uygulamaları, geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları yapılmaktadır.

Kalp kasını belirleyen koroner damarlar tıkanıklığı çok sık rastlanan bir hastalıktır. Bu tıkanma kendini değişik biçimlerde gösterir. Bu hastalığın tanı ve tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. İnvaziv yöntem koroner anjiyografidir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Ateş ve diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaları poliklinik ve hastane bazında takip etmekte ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültasyon hekim olarak hizmet vermektedir. Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması,  hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi enfeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak, Burun, Boğaz baş ve boyun hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi ile ilgilenir. Özel Egekent Hastanesi olarak Kulak, Burun, Boğaz branşında burnu ilgilendiren; burun etleri, kemik ve kıkırdak eğrilikleri nedeniyle oluşmuş burun tıkanıkları, burun estetik kusurları, sinüzit ve polip ameliyatları ve diğer birçok burun ameliyatları uygulanmaktadır.  Ayrıca kulak hastalıkları, boğaz ve ağız içi hastalıklar, ses bozuklukları, Boyunda, yüzde bulunan şişlikler, yumrular, İşitme kayıpları ile ilgili işitme testleri ve gerekli tedaviler için hizmet verilmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

NÖROLOJİ

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. Özel Egekent Nöroloji Bölümü bu anlayışla yoluna devam etmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Birimimizde, Ortopedi özürlülerin tanı ve tedavisi cerrahi korreksiyon, ortez ve protez uygulamaları yapılmaktadır.  Kapalı ve açık kırıkların ideal şartlarda ilk müdahalesi ve ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Özellikle iş kazalarında karşımıza çıkan ağır el yaralanmaları genellikle üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Amacımız hastayı sekelsiz veya minimal sekelle işine en kısa zamanda döndürmektir. Artroplastiler, omuz, dirsek, kalça, diz, total ve parsiyel endoprotez, uygulamaları yapılmaktadır.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ

Estetik cerrahi vücut şeklinin daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Plastik cerrahi çeşitli nedenlerle oluşmuş doku eksiklerinin ya da deri, deri altı, kas, tendon ve iskelet sistemini ilgilendiren vücut ve organ şekil bozukluklarının, düzeltilmesi ile uğraşan özelleşmiş bir branştır. 

Normal şekli veya görünümü bozulmuş,  fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş bir organın kabul edilebilir görünüm ve fonksiyonel hale getirmek plastik cerrahinin temel işlevidir. Plastik cerrahi vücudun hemen her bölgesine ve çok geniş bir alana hitap etmektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

PSİKOLOG

Özel Egekent Hastanesi Psikoloji Bölümü “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” – “Yetişkin Psikolojisi” alanlarında bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde psikolojik destek sağlamaktadır. Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü bu dönemde çocuk ve ergenlerde görülen problemlere ilişkin sağlık hizmeti vermektedir. Yetişkinler için; Depresyon, Kaygı ve Kişilik Bozuklukları, Evlilik ve ilişki problemleri, Sınav kaygısı, Stres yönetimi, Kronik Yorgunluk, Takıntılar, Fobi, Stres, Uyum ve Dürtü Kontrol Bozuklukları, Saç ve Kıl Koparma Hastalığı, Beslenme ve Yeme Bozukluklarına ilişkin sağlık hizmeti vermektedir.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

RADYOLOJİ

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedirler. Yüksek teknoloji cihazlar sayesinde hastanemiz sağlıkta en üst çizgiyi ve kalite standartları dahilinde çalışmaktadır.

Özel Egekent Hastanesi Servisler Placeholder

ÜROLOJİ

Ürolojik hastalıkların değişik alt gruplarına ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için deneyimli bir kadro sahibi olan hastanemiz, özellikle son yıllarda giderek daha yaygın uygulama alanı bulan ve sıklıkla da prostat cerrahisi ile taş hastalıklarında olmak üzere, günümüz teknolojisinin tıbbi uygulamalara sunduğu tüm kapalı ameliyat girişimleri için gereken sistemleri mevcuttur.

Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemlerdir. Kadınlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir.

Mutlu Ziyaretçiler

Bizim Hakkımızda Neler Söylediler?

Hastanenizde görev yapmakta olan Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru Prof. Dr. Seyide Soysal hanımdan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Doktor hanım; bilgisi, kültürü ve efendi kişiliği ile adeta bize bir melek gibi yetişti. Hastanenize böyle kültürlü ve bilgili bir doktor kazandırdığınız için teşekkür ederim.

Dinçer SEKMEN

Özel Egekent Hastanesi’nde ameliyat oldum. Başta Sayın doktorum Prof. Dr. Bilgin Emrecan hocama güler yüzlü olması ve işinin uzmanı olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yoğun bakımda 1 gece kaldım. Yoğun bakım hemşiresi Gizem Uysal, KVC hemşiresi Merve Er, Nurcan Ürük, Gamze Erdoğan’a, kat temizlik personellerine, hastane yönetimine güler yüzlü olması ve profesyonel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Ahmet AVAN

Uşak’tan gelip oğlum için sol kalça kemik düzeltme ameliyatı olduk. Ameliyat çok başarılı geçti. Prof. Dr. Murat Oto sayesinde şimdi oğlum daha rahat yürüyebiliyor. Artık hiç düşünmeden koşup oynayabiliyor. Hocamızın çok içten ve samimi bir kişiliği var. Sanki aileden bir üye gibi... Hocam ilginiz ve çocuğuma karşı gösterdiğiniz sevginiz için teşekkürler, sayenizde oğlum şimdi çok iyi.

Zeliha Yakın

Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?